همکاری با ما

شرایط عمومی همکاری فروشنده با چلیکا

الف) :

درصورت تمایل و درخواست فروشنده و پذیرش درخواست از سوی چلیکا، خدمات جانبی نظیر تبلیغات، تولید محتوا، تصویر برداری از محصولات و امثالهم که در جهت تسهیل معرفی محصولات و جلب نظر مشتریان مفید و موثر خواهد بود در قبال اخذ هزینه که حسب مورد با فروشنده توافق کتبی خواهد شد توسط چلیکا ارایه می گردد.
تبصره یک: طرفین مجازند نسبت به پیشنهاد تغییر و تعدیل میزان كميسيون، هزينه ها و جريمه ها وسایر موارد مورد لزوم پس از امضای این قرارداد اقدام نمایند و در صورت توافق کتبی طرفین، چلیکا این تغییرات را در پنل فروشنده درج خواهد نمود لذا در صورت اعمال چنین تعدیلاتی، فروشنده قادر به مشاهده سوابق تغییرات آن خواهد بود.
تعدیل موارد توافق شده دو روز قبل از اعمال در درگاه اینترنتی به اطلاع فروشنده از طریق پنل فروشنده خواهد رسيد پس از اعمال تغییرات ، فروشنده متعهد به ایفای تعهدات مطابق شرايط جديد است. درصورت عدم هرگونه توافق جدید کتبی بین طرفین ، قرار داد حاضر با کلیه شرایط آن تا پایان مدت و در چارچوب شرایطی که وجود دارد به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره دو. با توجه با اینکه، امکان آگاهی یافتن فروشنده از اعمال هرگونه تغییرات و تعدیلات احتمالی در پنل فروشنده فراهم است و اقتضاء دارد فروشنده پیوسته اطلاعات مندرج در پنل فروشنده اختصاصی را مد نظر داشته و کنترل نماید، صرف درج تغییرات و تعدیلات در پنل فروشنده مربور به منزله حصول آگاهی فروشنده از مراتب تغییر و تعدیل قلمداد شده و بنابر این فروشنده از این بابت حق ادعای عدم آگاهی از مراتب را نداشته و مسئولیت رعایت تغییرات و تعدیلات موصوف عهده فروشنده بوده و ملتزم به آن است.
سفارش گذاری های مشتریان، با توجه به موجودی اختصاص داده شده توسط فروشنده در پنل فروشنده، برای فروشنده قابل رؤيت است و فروشنده مکلف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط این قرارداد از جمله قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و زمان تعیین شده در پنل خود، به صورت محموله آماده، در لفاف مناسب بسته بندی كرده و به انبار چلیکا يا هر محل ديگری که از سوی چلیکا در محدوده جغرافیائی تهران بزرگ اعلام بشود و یا به آدرس خریدار، ارسال نمايد.
فروشنده ملتزم به فروش و تحویل کالای مورد عرضه به قیمتی است که در درگاه اینترنتی اعلام شده است. (مستند به اطلاعات درج شده توسط فروشنده در پنل فروشنده خواهد بود.) بنابراین، هیچ ادعائی از جمله ادعای سهو هرگونه اعلام و نیز درج قیمت به اشتباه و یا عدم احتساب حقوق دولتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق) مسموع نبوده و توالی و مسئولیت امر در قبال مشتریان بالقوه و بالفعل و مراجع رسمی و صنفی و نیز چلیکا به عهده فروشنده است.
فروشنده ضمن عرضه کالا مندرج در پنل فروشنده خود در درگاه اينترنتي چلیکا، ملتزم است به رعایت و محترم شمردن حقوق مکتسبه، حقوق مالکيت فکری اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و بنابر این کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت و نقض این التزام از هر لحاظ عهده مشارالیه است.
نظر به جایگاه قانونی و قراردادی فروشنده در مقابل مشتریان بالقوه و بالفعل، کلیه تعهدات و مسئولیت های قانونی راجع و برخاسته از این امر بالخصوص با در نظر گرفتن و مشروط به برشمردن ویژگی های معاملات اینترنتی و دیجیتالی و الکترونیکی عهده مشارالیه بوده و در عین حسن نیت، مکلف به عرضه و تحویل و تسلیم کالای موضوع این قرارداد به مشتریان مطابق با الزامات و استانداردها و معیارهای قانونی و همچنین آنچه که به عنوان مشخصات و شرایط کالای مورد عرضه و فروش اظهار و اعلام می دارند است و طبیعتا و به تبع ایفاء تعهدات قراردادی و تکالیف قانونی و جبران کلیه خسارات مترتبه، مستقیم و غیر مستقیم، در قبال مشتریان احتمالی و بالفعل و نیز چلیکا عهده فروشنده است و فروشنده با امضاء این قرارداد اذعان به وقوف و اشراف کامل به این موازین و ضوابط و آثار آن می نماید.
فروشنده مکلف است مشخصات، اطلاعات و توضيحات کافی و لازم را به منظور معرفی و عرضه كالای مورد عرضه از قبیل استاندارد ها، مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی، هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی خود، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و سایر روش های ممکن برای برقراری ارتباط و تماس، نحوه و ترتیبات پوشش گارانتی، وارانتی، خدمات، پشتيباني پس از فروش و ساير موارد لازم دیگر را نیز مطابق شرایط اعلامی چلیکا در درگاه اينترنتي و یا فاکتور فروش و نیز اسناد گارانتی – وارانتی به روشنی ارائه نمايد.
فروشنده متعهد مي شود صرفا کالاهای مجاز را از طریق درگاه چلیکا معرفی و تحویل نماید و در این راستا مجاز به معرفی و عرضه هيچ گونه كالای قاچاق، ممنوعه يا غير بهداشتي يا مضر برای سلامتي به مشتری نمی باشد و نیز تضمين مي كند تمام كالای مورد معامله و ملحقات آن را به نحو صحيح و قانوني قيمت گذاری و با رعايت حقوق مالکيت فکری و واجد استاندارد های اجباری و سایر ویژگی های الزامی و قانونی عرضه نماید، و درصورت وارداتي بودن، کالا از مبادی قانوني وارد كشور گرديده و دارای برگ سبز و كليه مدارك گمركي و مالياتي لازم باشد و عنداللزوم بدون قید انحصار، فاكتور خرید و سایر مستندات و مدارک مثبته را به مجرد تقاضا به چلیکا و يا مراجع ذيصلاح قانوني ارائه نماید. در هر صورت، كليه مسئوليت های قراردادی و قانونی پاسخگويي به مشتری و ساير اشخاص و مراجع رسمی و قانونی و چلیکا عهده فروشنده خواهد بود. چنانچه مستقیما با به طورغیر مستقیم به سبب تخلفات قانونی و یا نقض تعهدات فروشنده به این نحو جرائم و یا خساراتی اعم از جزائی یا مالی یا حیثیتی بر چلیکا و یا مشتری و یا دیگر اشخاص تحمیل و بار شود ، اولا مراتب توالی فاسد و طرفیت متوجه فروشنده خواهد بود و ثانیا چلیکا مي تواند ضمن قطع فوری دسترسي فروشنده به پنل نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
فروشنده تضمين مي كند كه تنوع، تعداد، قيمت، كيفيت، مشخصات و عملکرد معمول كالاها به ترتيبی که درگاه اينترنتي اعلام می شود خواهد بود و كالاها نیز در تطبیق کامل با اطلاعات پیش گفته فروخته و تحویل خواهد شد. كليه كالاهایی که به فروش می رسد بايد در بسته بندی مطابق با استاندارد و یا عرف صحیح تحويل داده شود. در صورت عدم در نظر گرفتن استاندارد خاصي از سوی چلیکا، كالا ها بايد با برخورداری از بهترين بسته بندی معمول در رويه تجاری برای آن نوع كالا، تحويل داده شود. كالا های فروخته شده به هيچ عنوان نبايد كالا های دست دوم یا دوباره بسته بندی شده یا غیر آکبند باشد.
فروشنده متعهد مي شود كه نظر چلیکا را در موردكاستي ها و نقايص بسته ها پذيرفته و اقدامات لازم را در خصوص رفع نقص اعم از کالا و یا بسته بندی ظرف مدت 24 ساعت به عمل آورد. در صورت عدم رفع نقص در فرجه مقرر، فروشنده متعهد به جبران خسارات وارده به چلیکا و مشتری و همچنین پرداخت خسارات ناشي از نقض تعهد است.
فروشنده موظف است از فرمت (شکل) صورت حساب رسمي اعلام شده از سوی سازمان امور مالياتي با درنظر گرفتن هر گونه تغییرات احتمالي آتي از قبیل ذکر نام و مشخصات ثبتی، آدرس و کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره های تماس خود مستقیما به نام مشتری، شامل آدرس و نام و كد ملی خريدار در مورد اشخاص حقیقی و در خصوص اشخاص حقوقی ، نشاني كامل خريدار، كدپستي خريدار، شماره ثبت و شناسه ملي خريدار و ساير اطلاعات مندرج در صورت حساب رسمی مذكور استفاده كرده و ملزم به صدور سند برگشت از فروش به نام مشتری ظرف مدت 48 ساعت پس از ثبت درخواست مشتری در پنل فروشنده است. در صورت عدم استفاده از صورت حساب رسمي و يا نقص اطلاعات مندرج در صورت حساب ارسالي، مبلغ صورت حساب ناقص پرداخت نخواهد شد. صورت حساب خدمات ارائه شده از سوی چلیکا به فروشنده، توسط چلیکا به نام فروشنده صادر مي شود. چلیکا درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود به فروشنده و قرارداد های منعقده با فروشنده را جهت رعايت مفاد مواد 169 و 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم، به سازمان امور مالياتي گزارش خواهد كرد.
تبصره سه. درصورتي كه كالای فروخته شده از طريق درگاه اينترنتي، در گزارش مالياتي فروشنده، به عنوان خريد چلیکا اظهار و ابراز شود، فروشنده مسئول رفع اشتباه از طريق مکاتبه با مراجع ذی صلاح است و در صورت عدم اقدام به موقع و یا عدم پذیرش توسط سازمان امور مالیاتی و یا دیگر دستگاه ها، مسئول جبران خسارات وارده به چلیکا خواهد بود.
از نظر این قرارداد، فروشنده همواره به عنوان و در مقام مالک قانونی کالای مورد عرضه و فروش اقدام به معرفی و عرضه و فروش کالا می نماید. مفاد این ماده باید همواره و پیوسته از سوی فروشنده رعایت شود و مشارالیه ضامن رعایت آن به احسن وجه است.
فروشنده متعهد است حداکثر چهل و هشت ساعت پس از اعلام گزارش کالای فروش رفته به سازمان امورمالیاتی و نیز واریز مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تعهدات خویش مربوط به این قرارداد را برای چلیکا از طریق فایل یا کتبی ارسال نماید.
تبصره چهار. در تمام مفاد این قرارداد چنانچه مسولیتی و یا جبران خسارتی متوجه و به عهده فروشنده باشد این مسولیت محدود به جبران در طول مدت اعتبار قرارداد نبوده و مشمول مرور زمان نیز نمی گردد و هر موقع (حتی پس از پایان این قرارداد و الحاقیه های آن) که ایجاب به جبران خسارتی از سوی فروشنده باشد ، فروشنده متعهد است بدون فوت وقت و با اعلام چلیکا نسبت به ایفای تعهدات خویش و مطابق میزان و طریقی که چلیکا تعیین می نماید خواهد بود.
تبصره پنج. در مواردی که مشتریان نسبت به کالای خریداری شده شاکی باشند، رسیدگی به شکایت مشتریان مطابق قوانین از جمله قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از مصرف کنندگان و نیز شرایط مندرج در وب سایت چلیکا که هر یک از مشتریان و یا فروشندگان هنگام ثبت نام و پیش از فروش ویا خرید نسبت به پذیرش آن اقدام می نمایند در مرحله اول توسط کارشناسان چلیکا با مشارکت فروشنده و مشتری اینگونه شکایات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم جلب رضایت مشتری ، در مرحله دوم مراتب جهت بررسی با مشارکت کارشناسان رسمی و یا اتحادیه تخصصی ذیربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که در این مرحله پرداخت هزینه کارشناسی به عهده متقاضی رسیدگی به شکایت (فروشنده و یا مشتری) خواهد بود و در خاتمه رسیدگی، پرداخت کلیه هزینه های رسیدگی به شکایت، به عهده مقصر بوده و میبایست هزینه پرداختی اولیه به طرف دیگر مسترد گردد و چنانچه رضایت مشتری در این مرحله نیز جلب نشود؛ چلیکا به نیابت از مشتری و با همکاری وی مراتب را به سامانه 124 وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان منعکس نموده تا در صورت لزوم با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی ، برای تعیین حق اعم از مشتری و یا فروشنده تصمیم گیری و احقاق حق گردد. فروشنده و یا مشتری با اتمام مرحله ثبت نام در چلیکا موافقت خود را با فرایند رسیدگی به شرح فوق اعلام داشته و مجاز به عدم تمکین به آرای صادره نخواهند بود .
در مواردی که مسولیت حمل و تحویل کالا طبق توافق با چلیکا به عهده فروشنده می باشد، تحویل صحیح و سالم کالا به مشتری و اخذ رسید به عهده فروشنده خواهد بود و توصیه چلیکا به فروشنده مبنی بر بیمه کالا ها و مسولیت وی در قبال دیگر اشخاص تا تحویل به مشتری می باشد.
مسئولیت رعایت در مورد کالاهایی که مربوط به فروشنده در درگاه اینترنتی موضوع این قرارداد معرفی و عرضه می گردد تماما به عهده فروشنده بوده و چلیکا صرفا واسطه تسهیل معرفی و بازاریابی برای فروش کالا های اعلامی از سوی فروشنده می باشد لذا هیچ گونه مسولیت و تعهدی جزا و یا کلا در مقابل قوانین و مقررات و دستگاه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله مشتریان نداشته و در صورت عدم رعایت مفاد فوق به صورت عمدی و یا سهوی توسط مدیران و یا هریک از کارکنان و مرتبطین با فروشنده، جبران خسارات وارده به هریک از اشخاص مزبور و از جمله خسارات احتمالی مادی و معنوی وارده به چلیکا تماما و تضامنا صرفا در تعهد فروشنده می باشد. مرجع تشخیص خسارت وارده و میزان آن به هر یک از اشخاص فوق الذکر، چلیکا می باشد. ضمنا در هر یک از مواد و اجزای این قرارداد و پیوست ها و الحاقیه ها که کلمات کالا و یا محصول و امثالهم استفاده می شود ، مقصود و مشمول کالای مجاز با شرایط ذکر شده در این بند می باشد.
از سوی فروشنده قيمت كالای عرضه شده با رعايت ضوابط و معیار های قيمت گذاری قانونی تعیین و در پنل فروشنده درج مي شود و ضمن لزوم رعایت ضوابط قانونی، کلیه مسئولیت های مترتبه در قبال سایرین از جمله مشتریان، اشخاص ثالث، چلیکا و کلیه مراجع قانونی، رسمی و صنفی، عهده فروشنده خواهد بود.
فروشنده مکلف است همزمان با انعقاد اين قرارداد، احدی از کارکنان واجد شرایط خود را به عنوان نماينده برخوردار از اختیارات بایسته و شایسته امر به منظور برقراری ارتباط، هماهنگی و پیگیری امور، به نحو متمرکز، مربوط به این قرارداد به طریق کتبی به چلیکا معرفي نمايد. چنانچه، فروشنده تصمیم بر جانشین نمودن نماینده مورد معرفی را داشته باشد باید بی درنگ مراتب را ضمن معرفی نماینده واجد شرایط و برخوردار از اختیارات کافی و وافی به چلیکا به نحو کتبی معرفی نماید تا خلل و وقفه ای در فرآیند اجرا این قرارداد پدید نیاید. در صورت عدم معرفی نماینده، امضاکنندگان این قرارداد به عنوان فروشنده ، مستقیما مسئول ایفای تعهدات و انجام اقدامات لازم می باشند.
با امضاء این قرارداد، فروشنده اذعان می نماید مشمول هيچ ممنوعيت قانوني برای انعقاد اين قرارداد نیست. در عین حال، فروشنده ملتزم است به اینکه در صورت حدوث هر محدودیت یا ممنوعیت مؤثری بر اجراء این قرارداد، مراتب را فورا به صورت کتبی به چلیکا اطلاع دهد. والا ضامن جبران خسارات و توالی فاسد آن خواهد بود.
طراحي درگاه اينترنتي، تعیین جايگاه كالا، شيوه نمايش و معرفی كالا در درگاه اینترنتی در قبال دريافت هزينه های مربوطه به شرح جداول مندرج در پنل فروشنده بر عهده چلیکا خواهد بود.
كليه مطالب و تصاوير مندرج در درگاه اينترنتي چلیکا در خصوص كالا ها و خدمات، تحت كپي رايت و مالکيت فکری چلیکا است. همچنين هرگونه بهره برداری، استناد و استفاده تجاری از آن ها، حتي برای فروشنده و مالک كالا ممنوع بوده و چلیکا حق خود را برای پيگيری قانوني نقض احتمالی اين موارد محفوظ مي دارد. عکس ها و مطالب توليدی توسط فروشنده مشمول اين مورد نخواهد شد فلذا لازم است مطالب تولیدی توسط فروشنده، پس از وصول توسط چلیکا کتبا تایید و مراتب به فروشنده اعلام گردد.
چلیکا فایلی آموزشی جهت توجيه نمايندگان فروشنده در خصوص نحوه استفاده از درگاه اينترنتي تهیه و برای فروشنده ارسال خواهد نمود و در صورت نیاز پشتیبانی لازم را برای بهره برداری صحیح و بهینه توسط نمایندگان فروشنده معمول خواهد داشت.

ب): وجه التزام:

درصورتي كه فروشنده هريک از تعهدات قراردادی خود را در موعد مقرر يا به طور صحيح انجام ندهد يا از بازپس گيری كالا های مرجوعی ویا معيوب يا ناقص مسترد شده و يا از ارائه گارانتي معتبر (در مواردی كه گارانتي كردن كالا لازم است) سر باز زند يا اقدامات وی به هر دليل منجر به ورود خدشه به اعتبار يا شهرت کاری و با تجاری چلیکا گردد، چلیکا حق دارد از فروشنده مطالبه یا راسا از مطالبات فروشنده کسر کند. وجه التزام مقرر در این قرارداد نافی و بدل از التزام فروشنده به رعایت مقاد این قرارداد به احسن وجه قلمداد نمی شود.

ج): منع واگذاری:

فروشنده حق واگذاری جزئي و كلي حقوق و تعهدات خود را به موجب اين قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت كتبي و قبلي چلیکا، تحت هيچ عنواني اعم از نمايندگي، وكالت، صلح حقوق و ساير عناوين، نخواهد داشت.فروشنده حق واگذاری جزئي و كلي حقوق و تعهدات خود را به موجب اين قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت كتبي و قبلي چلیکا، تحت هيچ عنواني اعم از نمايندگي، وكالت، صلح حقوق و ساير عناوين، نخواهد داشت.

د): قوه قاهره فورس ماژور:

چنانچه، به سبب بروز حالت و وضعیتی که مصداق قانونی فورس ماژور باشد ايفای تعهدات قراردادی هر یک از طرفین ممتنع و یا غیر ممکن گردد، قرارداد به حالت تعليق درخواهد آمد و از این بابت طرف ممتنع یا محظور تکلیفی بر جبران خسارات ناشی از این امر نخواهد داشت. در صورت بروز حالت و وضعیت موصوف، طرف ممتنع و یا در محظور مکلف است در اسرع وقت ممکن نسبت به تحصیل مدارک و دلایل مثبته امر از مرجع ذیصلاح به طرف مقابل اقدام نماید. در صورت تداوم غلبه حالت یا وضعیت فورس ماژور بیش از 60 روز تقویمی، هر یک از طرفین مخیر به فسخ نمودن قرارداد حاضر بوده و بدین منظور باید مراتب را کتبا به طرف مقابل اعلام نماید.

ه): تغییر نشانی:

درصورتي كه اقامتگاه، پست الکترونیکی، تلفن، نمابر هر یک از طرفين که در این قرارداد ذکر شده است تغییر نماید، طرف موصوف مکلف است بی درنگ به صورت کتبی مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. در غیر این صورت، مشخصات طرق ارتباطی و نشاني های مندرج در قرارداد حاضر مناط اعتبار خواهد بود.

و): حفظ و حمایت از اطلاعات:

طرفين حسب مورد به سبب و با توجه به جایگاه مراوداتی و قراردادی خود مکلف به حفظ و حمایت از اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی و اسرار مشتریان وفق مقررات قانونی تکلیفی ناظر بر امر بوده و تعهد خواهند داشت هر یک با عنایت و به تناسب نقش و جایگاه قراردادی و قانونی خود تمهیدات لازم را به منظور حسن اجرای موضوع این ماده و تا حداقل پنج سال پس از خاتمه همکاری معمول دارند.

ز): قوانین و مقررات حاکم:

طرفین ملتزم و ملزم به رعایت و اجرای مفاد این قرارداد به عنوان قراردادی خصوصی، در عین حسن نیت و قوانین و مقررات ایران به ویژه مفاد 10 و 219 قانون مدنی خواهند بود. فروشنده علاوه بر موارد پیش گفته ملزم به رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیکی و آئین نامه ها و سایر مقررات قانونی ناظر بر معاملات و مبادلات الکترونیکی و بازار آنلاین و همچنین قانون تجارت و مقررات قانونی راجع به حمایت از حقوق مصرف کننده و مالیات بر ارزش افزوده نیز است.
تبصره شش. مسائل و مواردی که موضوع توافق قراردادی و صریح طرفین قرار نگرفته است و قوانین و مقررات نیز حکم خاصی به نحو تکلیفی و امری در مورد آنها مقرر ننموده، عرف مسلم معاملاتی قانون تجارت و مراوداتی تجارت الکترونیکی حاکم بر امر خواهد بود.

ح) : موارد فسخ قرارداد:

هر يک از طرفين مي تواند در صورت انحلال يا ورشکستگي طرف مقابل، قرارداد را فسخ و مراتب را به طرف مقابل اعلام نمايد.
فروشنده و یا چلیکا می توانند با اعلام کتبی و اخذ رسید درخواست به یکدیگر، تمایل خود را حداقل 20 روز قبل از تاریخ مورد نظر جهت فسخ قرارداد و یا عدم همکاری به طور موقت و یا دایم ، به یکدیگر اعلام نماید. که در این صورت ایفای تعهدات قبل از تاریخ مورد نظر برای فسخ و یا قطع موقت همکاری و نیز رعایت سایر شروط این قرارداد برای طرفین الزامی می باشد.
چلیکا مي تواند در موارد زير، بنا به تشخيص خود و بدون نياز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف، ضمن قطع فوری پنل، اين قرارداد را فسخ نمايد. فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت و وجه التزام از سوی چلیکا نمي باشد.
درصورت تخلف، نقض و یا عدم ایفای تعهدات به صورت جزیی و یا کلی از سوی فروشنده و عدم رفع آن ظرف مدت پنج روز از تاريخ اخطار كتبي.
درصورتي كه معلوم شود فروشنده در صدد تطميع يا ارائه هرگونه پيشنهاد نامشروع به هريک از كاركنان و یا مشتریان و یا دیگر اشخاص مرتبط با چلیکا برآمده است.
واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی فروشنده.
علاوه بر موارد مذکور در فوق، چلیکا می تواند در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با طرف مقابل، راسا و بدون نیاز به مراجعه به مراجع حل اختلاف در طول مدت قرارداد، ضمن قطع فوری پنل، رابطه قراردادی خود با فروشنده را فسخ كند.
تبصره هفت. در صورت فسخ يا خاتمه مدت قرارداد، كالا های باقي مانده در انبار چلیکا، درصورت تسويه حساب با ارائه صورتحساب و رسيد كتبي به فروشنده مسترد خواهد شد. چنانچه ظرف پنج روز از تاريخ فسخ يا خاتمه مدت قرارداد، فروشنده مطالبات چلیکا بابت خسارات، وجوه التزام و يا ساير مطالبات را تسويه ننمايد، چلیکا اختيار دارد كالای موجود در انبار را بدون نياز به اعلام و اخذ رضايت از فروشنده آن را مالک گردیده و یا به فروش رسانده و مطالبات خود را از محل وجوه حاصل از فروش برداشت كند.
روشنده متعهد به حفظ نام كاربری و رمز عبور پنل فروشنده و نيز تغییر رمز عبور در دوره های متعارف بوده و در هر صورت كليه مسئوليت های ناشي از استفاده از رمز عبور بر عهده فروشنده مي باشد. در صورت بروز هر گونه مشکل يا تخلف يا سوء استفاده کارکنان فروشنده و یا اشخاص ثالث، فروشنده مسئول بوده و پاسخگوی نهاد ها و مراجع ذيربط و جبران هرگونه خسارت احتمالي وارده مي باشد و بايد در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمايد.

ط): کلیه شرایط عمومی این قرارداد از جمله تکالیف قطعی طرفین (فروشنده و چلیکا) تلقی گردیده و به عنوان ضمایم قرارداد اصلی که به امضای طرفین خواهد رسید محسوب می گردد و چلیکا با ارایه این شرایط در پنل فروشنده و نیز فروشنده با تایید رویت و قبول این شروط در پنل مربوط به خویش در درگاه چلیکا التزام خود را به ایفای تعهدات خویش اعلام می دارند.