فیلتر
کیف دوشی چرمی مدل مینام کد 10010

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف کاربردی زیبا و ساده گزینه بسیار مناسبی برای مدیران ، دانشجویان ، کارمندان و بانوانی است که تمایل به داشتن کیفی مقاوم و در عین حال جادار و جمع وجور می گردند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح سماع

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح نقاشی خط کد 112

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح نقاشی خط کد 113

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح نقاشی خط کد 114

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح نقاشی خط کد 115

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح نقاشی خط کد 116

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل مینام طرح فرش

کیف چرمی مدل مینام تماما از چرم گاوی اصل تبریز ساخته شده است. این کیف تلفیقی است از نقوش زیبای فرش پارسی و یا نقاشی خط های زیبا و هنر چرم ایرانی. به بیان دیگر برای اولین بار نقوشی با رزولوشن 300 بر چرم طبیعی نشسته و با قرار گرفتن چند لایه محافظ از دوام بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. نقوش بکار رفته بر روی کیف ها توسط طراحان خلاق این مجموعه با دقت خاصی بر روی آن نشسته اند تا ضمن حفظ شیک بودن و مدرنیته کیف ، حس نقوش فرش ایرانی را نیز در آن القا نموده و از زیبایی بصری مناسبی نیز برخوردار باشند. این مدل کیف در حال حاضر با سه طرح اصلی تولید شده و رنگ چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی خواهد بود. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل لیلام کد 120

مدل اصلی این کیف برگرفته از یکی از محصولات پر فروش برند لویی ویتون می باشد که با تغییراتی خاص و ترکیب رنگی مناسب به آن مدل بسیار زیبایی را بوجود آورده است. هماهنگونه که می دانید تمامی محصولات چرمی این شرکت از چرم گاوی اصل تبریز تهیه شده است. کیف چرمی لیلام در عین داشتن زیبایی بصری خیره کننده بسیار شیک و مجلسی است و می تواند طیف گسترده ای از سلایق خاص را در برگیرد. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

5,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل لیلام طرح گلفرنگ

کیف چرمی لیلام بر اساس یکی از مشهورترین نقوش فرش پارسی به نام طرح گل فرنگ طراحی و تولید شده است. مدل اصلی این کیف برگرفته از یکی از محصولات پر فروش برند لویی ویتون می باشد که با تغییراتی خاص و اضافه کردن نقش گل فرنگ با اندازه و ترکیب رنگی مناسب به آن مدل بسیار زیبایی را بوجود آورده است. هماهنگونه که می دانید تمامی محصولات چرمی این شرکت از چرم گاوی اصل تبریز تهیه شده و نقش نشسته بر چرم برای اولین بار در ایران ، با رزولوشن سیصد و با چندین لایه محافظ بر روی آن بکار رفته است. کیف چرمی لیلام در عین داشتن زیبایی بصری خیره کننده بسیار شیک و مجلسی است و می تواند طیف گسترده ای از سلایق خاص را در برگیرد. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست

5,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل یلدا طرح گلفرنگ

کیف چرمی یلدا یک نمونه بسیار زیبا طراحی شده بر اساس یکی از محصولات محبوب برند دیور است. کیف دستی متوسطی که ترکیب بندی رنگی شاد و متنوعی دارد و در عین استفاده از رنگهای تند و متضاد هماهنگی معناداری در ترکیب بندی نهایی به مخاطب عرضه می کند. کیف یلدا از طرح بی نظیر گل فرنگ فرش ایرانی بهره می برد. البته اندازه گلها و رنگهای استفاده شده در این نقوش بسیار در پرداخت محصول نهایی موثر بوده اند. جنس کیف ، چرم گاوی اصل تبریز بوده و نقوش نشسته بر چرم برای اولین بار در ایران ، با رزولوشن 300 و با چندین لایه محافظ بر روی آن بکار رفته است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

4,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل لیلام طراحی شده کد 124

ویژگی خاص این کیف که بر اساس یکی از محصولات پر فروش برند لویی ویتون طراحی و تولید گردیده ، طراحی نقوش آن بصورت تماما دستی است. هنرمندان چیره دست این مجموعه با سالها تجربه در زمینه طراحی ، نقوشی از فرهنگ اصیل پارسی را با استفاده از بهترین رنگهای موجود بر اندام این کیف زیبا می پوشانند. این کیف ، قطعه ای هنری است که در دستان ظریف بانوان ایرانی چون نگینی خواهد درخشید. این مدل ، در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط و عسلی امکان تولید داشته و نقوش آن بر اساس رنگ کیف و درخواست مشتریان عزیزمان قابل تغییر خواهد بود. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

6,650,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل زیبار کد 135

کیف چرمی زیبار یک شاهکار طراحی است. کیفی که اندازه ، طرح کلی ، نقوش بکار رفته و رنگهای آن حس خاص و متفاوتی در مخاطب بر می انگیزد. زیبار قطعه ای هنری است که برای اولین بار در تولیدات این شرکت با چرم اشبالت (جیر) هم تولید شده است. چرم بکار رفته در کیف ، چرم گاوی اصل تبریز می باشد این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم و همچین ترکیب جیر کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

4,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل زیبار طرح اشبالت کد 136

کیف چرمی زیبار یک شاهکار طراحی است. کیفی که اندازه ، طرح کلی ، نقوش بکار رفته و رنگهای آن حس خاص و متفاوتی در مخاطب بر می انگیزد. زیبار قطعه ای هنری است که برای اولین بار در تولیدات این شرکت با چرم اشبالت (جیر) هم تولید شده است. چرم بکار رفته در کیف ، چرم گاوی اصل تبریز می باشد این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم و همچین ترکیب جیر کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

4,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل زیبار طرح گلفرنگ

کیف چرمی زیبار یک شاهکار طراحی است. کیفی که اندازه ، طرح کلی ، نقوش بکار رفته و رنگهای آن حس خاص و متفاوتی در مخاطب بر می انگیزد. زیبار قطعه ای هنری است که برای اولین بار در تولیدات این شرکت با چرم اشبالت (جیر) هم تولید شده است. چرم بکار رفته در کیف ، چرم گاوی اصل تبریز می باشد. بوده و نقش گل فرنگ زیبای نشسته بر چهره کیف برای اولین بار در ایران ، با رزولوشن 300 و با چندین لایه محافظ بر روی آن بکار رفته است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم و همچین ترکیب جیر کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

ناموجود
کیف دوشی چرمی مدل زرین طرح سوزن دوزی

کیف چرمی زرین یک کیف دانشجویی و اداری است و امکان کاربری روزانه و حتی هدیه را نیز دارد. کیفی که از چرم اصل گاوی تبریز ساخته شده و در آن یک قطعه گلیم سوزنی اعلای سیرجان بکار رفته است. ترکیب چرم و گلیم ، چهره ای زیبا و دوست داشتنی به آن داده است و اندازه مربع ، آنرا خاص تر می کند. بنابراین با داشتن عرض کافی برای قراردادن کتابها و سایر ملزومات درسی مناسب است . رنگهای متنوع استفاده شده در گلیم با تک رنگهای چرم فضای حسی زیبایی می سازد و همه این مجموعه در کنار هم فضایی سنتی را خلق می کند. این محصول یکی از محبوب ترین مدلهای ما در ایران و بیش از هشت کشور جهان است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم و مشکی امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

ناموجود
کیف اداری چرمی مدل اهورا با فرش تمام ابریشم دستباف

کیف اهورا ، یک کیف اداری زیباست که هنر اصیل و ارزشمند ایرانی را بصورت فرش دستباف کوچکی در قلب خود جای داده است. فرشی به غایت ظریف و زیبا که می تواند اصالت و طراحی چرم ایرانی را دو چندان کند. تنوع طرحهای فرشهای بکار رفته در این کیفها آنها را بصورت چشمگیری از انواع مشابه خود متمایز می سازد. کیف اهورا از چرم گاوی اصل تهیه می شود و قطعه زیبایی از فرش دستباف تمام ابریشم قم در میانه آن به زیبایی دوخته شده است. این کیف شیک و زیبا مخصوص مدیران ، وکلا ، و بازرگانانی است که تمایل دارند متفاوت دیده شوند. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

ناموجود
کیف دوشی چرمی مدل نارین کد 125

کیف چرمی نارین یکی از محبوب ترین تولیدات چرمی شرکت ماست. طراحان خلاق شرکت با استفاده از یکی از پرفروش ترین مدلهای برند دیور و تلفیق و تغییر هوشمندانه آن ، قطعه ای هنری آفریده اند که در عین زیبایی و جذابیت شیک و مجلسی است. و در عین داشتن رنگهای شاد و سرزنده ، از وقاری خاص بهره می برد. جنس کیف همچون سایر محصولات چرمی ما ، چرم گاوی اصل تبریز می باشد. کیف چرمی نارین یک کیفی دستی است که قابلیت و گنجایش آن بیش از یک کیف دستی معمول است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل نارین طرح گلفرنگ

کیف چرمی نارین یکی از محبوب ترین تولیدات چرمی شرکت ماست. طراحان خلاق شرکت با استفاده از یکی از پرفروش ترین مدلهای برند دیور و تلفیق هوشمندانه نقش گلفرنگ ایرانی بر آن ، قطعه ای هنری آفریده اند که در عین زیبایی و جذابیت شیک و مجلسی است. و در عین داشتن رنگهای شاد و سرزنده ، از وقاری خاص بهره می برد. جنس کیف همچون سایر محصولات چرمی ما ، چرم گاوی اصل تبریز بوده و نقوش نشسته بر چرم برای اولین بار بار در ایران ، با رزولوشن 300 و با چندین لایه محافظ بر روی آن بکار رفته. کیف چرمی نارین یک کیفی دستی است که قابلیت و گنجایش آن بیش از یک کیف دستی معمول است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

3,850,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل نارین طراحی شده کد 129

ویژگی خاص این کیف که بر اساس یکی از محصولات پر فروش برند دیور طراحی و تولید گردیده ، طراحی نقوش آن بصورت تماما دستی است. در فضایی کوچک نقوشی از دل هنر ایرانی جان گرفته اند و بر چرم طبیعی نشسته اند تا زینت بخش دستان بانوی ایرانی باشند. جنس کیف همچون سایر محصولات چرمی ما ، چرم گاوی اصل تبریز است. کیف چرمی نارین یک کیفی دستی است که قابلیت و گنجایش آن بیش از یک کیف دستی معمول است. این مدل هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل مشکی ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست

4,450,000 ریال
کیف دوشی چرمی مدل یلدا

کیف چرمی یلدا یک نمونه بسیار زیبا طراحی شده بر اساس یکی از محصولات محبوب برند دیور است. کیف دستی متوسطی که ترکیب بندی جالبی دارد و هماهنگی معناداری در ترکیب بندی نهایی به مخاطب عرضه می کند. کیف یلدای ساده محصولی کاربردی است که در عین اندازه مناسبش جای کافی برای وسایل یک بانوی خوش سلیقه فراهم می آورد. جنس کیف ، چرم گاوی اصل تبریز است و هم اکنون در رنگ های چرم درخواستی شامل ، قهوه ای تیره ، قهوه ای متوسط ، عسلی و کرم امکان تولید خواهد داشت. این کیفها همگی دارای شناسنامه بوده و با کنترل کیفی بالایی تولید می گردند. بسته بندی ویژه این کیف نیز از دیگر نکات قابل توجه آنست. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

4,850,000 ریال
کیف اداری چرمی مدل اهورا کد 141

کیف اهورا ، یک کیف اداری زیباست. اندازه مناسب ، مدل شیک و کیفیت عالی آن می تواند هر مدیری را از داشتن آن خشنود سازد. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

9,750,000 ریال
کیف اداری چرمی مدل اهورا کد 142

کیف اهورا ، یک کیف اداری زیباست. اندازه مناسب ، مدل شیک و کیفیت عالی آن می تواند هر مدیری را از داشتن آن خشنود سازد. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

9,750,000 ریال
کیف اداری چرمی مدل اهورا کد 143

کیف اهورا ، یک کیف اداری زیباست. اندازه مناسب ، مدل شیک و کیفیت عالی آن می تواند هر مدیری را از داشتن آن خشنود سازد. جعبه های طراحی شده برای این کالای ارزشمند شامل هارد باکس مخصوص با روکش تمام پارچه ایست.

9,750,000 ریال
کیف پول کتی چرم مدل روها طراحی شده

کیف پول روها یک کیف شیک زنانه است که با دارا بودن فضاهای متعدد امکانات مناسبی را در اختیار یک بانوی خوش سلیقه قرار می دهد. در عین حال کیف اندازه و وزن مناسبی دارد و درب آن با یک قفل بسته شدن و مانع از باز ماندن کیف در مواقع گوناگون می شود. اما اصلی ترین ویژگی این کیف آنست که هنرمندان خوش ذوق ما طرحهای بسیار زیبایی را با دست بر هر کیف نقش می زنند که آنرا منحصر به فرد و ارزشمند می کند

ناموجود
کیف پول کتی چرم مدل روها کد 145

کیف پول روها یک کیف شیک زنانه است که با دارا بودن فضاهای متعدد امکانات مناسبی را در اختیار یک بانوی خوش سلیقه قرار می دهد. در عین حال کیف اندازه و وزن مناسبی دارد و درب آن با یک قفل بسته شدن و مانع از باز ماندن کیف در مواقع گوناگون می شود.

1,650,000 ریال
کیف پاسپورتی چرم مدل مانی طراحی شده

کیف مدارک مانی ، یک کیف بسیار شیک و مدرن است که برای مخاطب جوان و میانسال طراحی شده است. حجم مناسب برای تعداد قابل توجهی از مدارک مورد نیاز یک مدیر یا بازرگان و جنس و قطعات بادوام از ویژگی های این کیف خوش طراحی است. در عین حال طراحان خوش قریحه ما در بخشی از سطح بیرونی این کیف طراحی های زیبایی را به صورت دستی اجرا می کنند که حتی میتواند بر اساس سفارش شما انجام شود و شما را از سایرین متمایز سازد.

ناموجود
کیف پاسپورتی چرم مدل مانی کد 147

توضیحات کیف مدارک مانی ، یک کیف بسیار شیک و مدرن است که برای مخاطب جوان و میانسال طراحی شده است. حجم مناسب برای تعداد قابل توجهی از مدارک مورد نیاز یک مدیر یا بازرگان و جنس و قطعات بادوام از ویژگی های این کیف خوش طراحی است.

1,850,000 ریال
کیف پول کتی چرمی مدل روهام

کیف پول روحام یک کیف پول کتی زیبا ، کوچک و جادار است. این کیف زیبا همچنین برگه نگهدارنده ای خوش فرمی دارد که می تواند از باز ماندن کیف در مواقع مختلف جلوگیری کند.

ناموجود
کیف پول کتی چرمی مدل عماد طرح دکمه دار

کیف کتی عماد یک کیف پول شیک و ساده است. با دربی که به سادگی بسته شده و از باز ماندن کیف جلوگیری می کند. یک کیف زیبا و ساده و کاربردی

ناموجود
کیف پول کتی چرم مدل حامی طراحی شده

کیف پول حامی یک کیف بسیار کاربردی است. حجم مدارکی که به تفکیک و منظم می توان در آن قرار داد بسیار قابل ملاحظه است. در عین حال کیف از سادگی و زیبایی خاصی بهره می برد که مد نظر مدیران و بازرگانان است. و اما ویژگی منحصر به فرد آن چندین طرح زیبا و یکتا است که بصورت دستی بر روی هر کیف و به توسط هنرمندان چیره دست نقاش کشیده می شود تا آنان را متمایز سازد

1,850,000 ریال
کیف پول کتی چرم مدل حامی کد 151

کیف پول حامی یک کیف بسیار کاربردی است. حجم مدارکی که به تفکیک و منظم می توان در آن قرار داد بسیار قابل ملاحظه است. در عین حال کیف از سادگی و زیبایی خاصی بهره می برد که مد نظر مدیران و بازرگانان است.

1,350,000 ریال
کیف پاسپورتی چرمی مدل مارس طراحی شده

کیف مدارک مارس ، کیفی است که با حجم مناسب ، تعداد قابل توجهی از مدارک مورد نیاز یک مدیر یا بازرگان را می تواند بصورت کاملا مرتب در خود جای دهد. ابزار و یراق درجه یک و با دوام و ظاهر شیک و زیبا از ویژگی های این کیف زیباست. در عین حال ویژگی منحصر بفرد این کیف که آنرا متمایز می سازد امکان قرار گرفتن طرحهای بسیار زیبا و حتی سفارشی شما بصورت دستی بر روی آنست که آنرا متمایز و ارزشمندتر می سازد.

2,450,000 ریال
کیف پاسپورتی چرمی مدل مارس کد 153

کیف مدارک مارس ، کیفی است که با حجم مناسب ، تعداد قابل توجهی از مدارک مورد نیاز یک مدیر یا بازرگان را می تواند بصورت کاملا مرتب در خود جای دهد. ابزار و یراق درجه یک و با دوام و ظاهر شیک و زیبا از ویژگی های این کیف زیباست.

ناموجود
کیف پول کتی چرم مدل هلا طراحی شده

کیف پول هلا یک پدیده زیبا و خاص است. یک کیف جادار و کاربردی که بسیار خوش فرم طراحی و ساخته شده است. و اما این کیف زیبا یک ویژگی خاص دارد. بر سطح بیرونی کیف طرحی آسمانی از فرهنگ این سرزمین با دستان هنرمند نقاشان چیره دست ایرانی یک به یک می نشیند تا این کیف را به قطعه ای هنری تبدیل کند.

ناموجود
کیف پول کتی چرم مدل هلا

کیف پول هلا یک پدیده زیبا و خاص است. یک کیف جادار و کاربردی که بسیار خوش فرم طراحی و ساخته شده است.

ناموجود
کیف پاسپورتی چرم مدل یونا

کیف مدارک یونا ، کیفی است که با حجم مناسب ، تعداد قابل توجهی از مدارک مورد نیاز یک مدیر یا بازرگان را می تواند بصورت کاملا مرتب در خود جای دهد. ابزار و یراق درجه یک و با دوام و ظاهر شیک و زیبا از ویژگی های این کیف زیباست

ناموجود
کیف پاسپورتی مدل آمیل

کیف مدارک آمیل یک کیف خاص است که طراحی ویژه آن باعث کابردی تر شدن آن شده است. دستگیره خارجی آن باعث می شود بسیار ساده در دست قرار نگه داشته شود. همچنین فضاهای داخلی مناسب حداکثر امکان را به کاربر می دهد تا مدارک و پول را بصورت منظم و تفکیک شده در آن قرار دهد.

ناموجود

سبد خرید

  • سبد خرید خالی است

محصولات مورد علاقه

حساب کاربری

مرا به خاطر بسپار
بازیابی کلمه عبور
ثبت نام