شرایط و قوانین

رویه های کسب وکار چلیکا با رعایت مشتری مداری و تکریم صاحبان کسب وکارهایی که در چلیکا به ارائه کالا و خدمات خواهند پرداخت تهیه و تنظیم شده است و کلیه کاربران و کسب وکارهایی که از چلیکا استفاده خواهند کرد، با اعلام و معرفی کالا یا خدمات، برای همکاری در چلیکا یا سفارش گذاری در این بستر، پذیرش قوانین و مقررات چلیکا را اعلام می کنند. گفتنی است که تمامی قوانین و مقررات و شرایطی که در ادامه خواهید خواند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله «قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان»، «قانون تجارت الکترونیک»، «قانون تجارت» و «قانون نظام صنفی» تدوین شده است.

در صورتی که تغییرات کلی و یا جزئی در قوانین و مقررات مندرج در این درگاه (پلتفرم، وب، اپلیکیشن) با نام چلیکا chelika ایجاد شود، در همین بخش از درگاه انتشار یافته و بهروزرسانی خواهد شد. بنابراین فرض بر این است که کاربران و کسبوکارها قبل از هرگونه سفارش، اقدام، ارائه کالا یا خدمات در این بستر، نسبت به مطالعه قوانین اقدام کرده اند. عدم مطالعه، به معنی عدم پذیرش قوانین و مقررات نخواهد بود. به عبارت دیگر هرگونه فعالیت در این بستر، به معنی پذیرش قوانین و مقررات چلیکا بر مبنای آخرین ویرایش خواهد بود.

رعایت حریم شخصی: اساس فعالیت چلیکا بر مبنای حفظ حریم شخصی افراد و کاربران و کسب وکار ها است و اطلاعاتی که از کاربران و یا کسب وکارها هنگام ثبت نام و یا سفارش گیری و یا دیگر مراحل، دریافت می شود، در اختیار سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت مگر در چارچوب قانون و به درخواست نهاد قضایی. بنابراین تمامی اطلاعات کاربران محرمانه تلقی می شود . از دیگر سو کاربران محترم هم مکلف به رعایت اصول نگهداری رمز عبور و دقت در استفاده از خدمات چلیکا بوده و باید از اطلاعات خود مراقبت نمایند؛ آن را کاملاً انحصاری و شخصی تلقی کنند و در اختیار دیگران قرار ندهند.
شرکت جامع پرداز دانا مالک چلیکا بوده و در این درگاه، خدمات بر دو شکل مستقیم توسط امکانات و تجهیزات ملکی و یا استیجاری مالک چلیکا یا توسط دیگر کسب وکارها بر بستر پلتفرم چلیکا ارائه خواهد شد؛ بنابراین رعایت قوانین و مقررات درگاه توسط کلیه کاربران و همچنین کسب وکارهایی که از چلیکا استفاده خواهند کرد به نفع و مصالح کاربران و کسب وکارها است.
تعاریف
کاربر: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که متقاضی استفاده از خدمات چلیکا بوده و یا نسبت به سفارش گذاری در چلیکا اقدام می کنند.
کسب وکارها: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به معرفی و ارائه کالا و یا خدماتی جهت عرضه به کاربران اعم از دیگر کسب وکارها و یا مشتریان از طریق پلتفرم چلیکا اقدام می کنند و مسئولیت کامل اخذ مجوز های لازم برای معرفی و ارائه کالا و خدمات مزبور، رعایت اصول حرفه ای، قوانین و مقررات، استاندارد های قانونی و مشتری مداری را رأساً به عهده داشته و چلیکا صرفاً بستر معرفی و ارائه محصولات یا خدمات را فراهم می آورد. ایفای تعهدات کاملاً به عهده کسب وکار موردنظر است و چنانچه کسب وکاری، برای استفاده از کالا یا خدمات خود توسط کاربران شرایط و قوانینی را لازم بداند، باید مراتب را به طور شفاف و کامل در چلیکا درج و قبل از قطعی شدن سفارش، آنها را به رؤیت و تائید کاربر برساند. در هر حال عدم مطالعه کاربر و یا عدم ارائه یا ارائه ناقص شروط و قوانین و مقررات موردنظر، هیچگونه مسئولیتی برای چلیکا و مالک آن نخواهد داشت.
حساب کاربری: حسابی است که کاربر یا کسبوکارها با ثبت نام در چلیکا به دست می آورند و با استفاده از آن امکان بهره مندی از خدمات پلتفرم چلیکا را خواهند داشت. بنابراین لازم است کاربران هنگام ثبت نام و سفارش گذاری، اطلاعات صحیح و دقیقشان را اعلام کنند.
ایجاد حساب کاربری به نام دیگران یا استفاده از حساب کاربری دیگران بدون مجوزهای قانونی، برخلاف قوانین و مقررات کشور و چلیکا است. چنانچه به تشخیص چلیکا نیاز به ارائه اطلاعات و یا مدارک مازادی از سوی کاربر و یا کسب وکارها باشد، ارائه آن ضروری است، در غیر این صورت چلیکا مجاز به مسدود یا محدود کردن حساب کاربر یا کسب وکار در استفاده از امکانات چلیکا خواهد بود. ضمناً به منظور ایجاد انضباط در فعالیت چلیکا و رعایت قوانین و مقررات کشور، چلیکا مجاز خواهد بود هرگاه صلاح بداند نسبت به لغو یا حذف حساب کاربری یا امکان معرفی و ارائه کالا یا خدمات کسب وکارها در چلیکا اقدام کند. این اقدام مستلزم هیچگونه اعلام و اخطار قبلی نیست.
کیف پول چلیکا: اعتباری است که کاربران یا کسب وکارها در حساب کاربری خود برای بهره مندی یا استفاده از خدمات چلیکا یا معرفی کسب وکار خود در پلتفرم چلیکا، خواهند داشت. این کیف پول توسط چلیکا به تناسب هر یک از کاربران یا کسب وکارها به صورت متفاوت ایجاد خواهد شد. اعتبار کیف پول چلیکا به صورت پرداخت از طریق یکی از شیوه های متداول در نظام بانکی کشور به این کیف پول یا تخصیص اعتبار توسط چلیکا (از محل تخفیفات، سیاست های پیشبرد فروش، حجم خرید توسط کاربر یا حجم و تنوع ارائه خدمات توسط کسب وکارها ، اعتبار سنجی، چلیکا کارت و…)، مشخص و قابل بهره برداری خواهد بود.
چلیکا کارت: به منظور تشویق یا تسهیل استفاده از خدمات، چلیکا کارت با عنوان چلیکا کارت با رعایت شرایطی مشخص در اختیار کاربران و کسب وکارها قرار خواهد داد.
اطلاع رسانی: جهت معرفی و ارائه کالا یا خدمات مناسب از طریق چلیکا، از پیامک، ایمیل یا سایر روش های متداول در ایران استفاده خواهد شد. چنانچه کاربر یا کسب وکارها نسبت به قطع یا لغو موقت یا دائم دریافت و استفاده از اینگونه خدمات ارتباطی اقدام کنند ممکن است بهره مندی از خدمات چلیکا برایشان دچار وقفه شده یا مقدور نباشد.
کد تخفیف: چلیکا ممکن است، برای کاربران یا کسب وکارها به اقتضای حجم و نوع تعامل با چلیکا کد های تخفیف در نظر بگیرد؛ بنابراین رعایت اصول و مقررات بهره مندی از کد های تخفیف الزامی بوده و دریافتکنندگان به هیچ وجه مجاز به در اختیار گذاشتن آنها به دیگران یا فروش آنها به هر نحوی نیستند.
تهیه و تأمین تجهیزات، امکانات، ابزار، اینترنت و دیگر موارد مرتبط برای استفاده از خدمات چلیکا بر عهده کاربر و کسب وکارها است.
کاربران و کسب وکارها مجاز به ارائه کالا یا خدمات و استفاده از خدمات و امکانات و بستر چلیکا برخلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اصول شرعی، نظم عمومی و عرف جامعه و حریم خصوصی اشخاص نیستند.
در صورتی که هرگونه اقدام مجازی یا فیزیکی کاربران و کسب وکارها، منجر به بروز خسارت به چلیکا یا دیگر اشخاص به هر نحوی از قبیل خسارت مادی یا معنوی، لطمه به اعتبار و خدشهدار شدن نام تجاری، اموال و دارایی ها و … شود، جبران خسارات به تشخیص چلیکا بر عهده متخلف بوده و علاوه بر آن، چلیکا مجاز به قطع امکان بهرهمندی متخلف از خدمات چلیکا و در صورت صلاحدید پیگرد قانونی است.
کاربران و کسب وکارها خود را متعهد به رعایت حقوق مادی و معنوی چلیکا دانسته و به موجب قوانین ایران بدون اجازه کتبی چلیکا مجاز به استفاده از نام و نشان چلیکا تحت هیچ عنوانی نیستند.
به استناد قوانین ایران، کاربران و کسب وکارها مجاز به هرگونه تلاش برای دسترسی غیرقانونی و غیرمجاز به سامانه چلیکا، همکاران و شرکای تجاری آن نیستند.
بر مبنای قانون تجارت و همچنین قانون تجارت الکترونیکی ایران، کاربران و کسب وکارها با ثبت نام یا عقد قرارداد با چلیکا برای استفاده از پلتفرم آن، متعهد به رعایت اصول و شرایط مربوط به عقود و معاملات از راه دور و از طریق دستگاه های الکترونیکی و رایانه ای هستند.
رعایت اصول، قوانین و مقررات کشور و همچنین چلیکا، برای حمل مرسوله از سوی کاربران و کسب وکارها تعهد می شود.
جبران کلیه خسارات وارده مادی و معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین چلیکا به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات کشور و چلیکا، با تشخیص چلیکا بر عهده متخلف خواهد بود.
هزینه استفاده از چلیکا:
برای بهره مندی از هر یک از کالا ها یا خدمات معرفی شده در چلیکا هزینه ای در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با پذیرش این هزینه که قبل از نهایی شدن سفارش به اطلاع خواهد رسید، کاربر یا کسب وکارها ملزم به پرداخت آن به چلیکا بوده و این هزینه قابل برگشت نخواهد بود مگر در موارد استثناء بنا بر صلاحدید چلیکا.
نحوه پرداخت هزینه چلیکا: هزینه بهره مندی از خدمات چلیکا از طریق درگاه چلیکا، نقدی در محل، کارتخوان در محل، پرداخت از طریق بانک، شبکه شتاب، کیف پول چلیکا، چلیکا کارت یا سایر روش ها با جلب نظر و موافقت کاربر یا کسب وکار در هر مورد ممکن خواهد بود.
با تایید سفارش در چلیکا توسط کاربر یا کسب وکار، آنها متعهد به پرداخت هزینه مربوطه خواهند بود؛ به استثنای مواردی که در قانون تجارت الکترونیک به صراحت تعیین شده است، در سایر موارد امکان برگشت هزینه پرداختی هنگام درج سفارش یا عدم پرداخت هزینه در مواردی که با سایر روش ها از جمله پرداخت در محل تعیین شده؛ وجود ندارد. در صورت عدم پرداخت به موقع و به میزان تعیین شده، جبران کلیه خسارات وارده با تشخیص چلیکا بر عهده سفارش گذارنده خواهد بود .
پشتیبانی و رسیدگی به شکایات:
پلتفرم چلیکا امکان بهره مندی در ساعات و مناطق تعیین شده برای تحویل کالا یا خدمات را به نحوی فراهم کرده که کاربران یا کسب وکارها با آرامش کافی از درگاه چلیکا استفاده کنند؛ در صورت بروز هرگونه اختلال در عدم امکان بهره مندی از خدمات چلیکا، واحد پشتیبانی چلیکا با کمال افتخار در خدمت شما خواهد بود.
در صورت بروز هرگونه خلل یا اشتباه در ارائه کالا یا خدمات چلیکا اعم از مستقیم یا توسط کسب وکارهای همکار با پلتفرم چلیکا، واحد رسیدگی به شکایات چلیکا خود را موظف به پیگیری فوری و اعلام نتیجه اقدامات می داند لذا کاربران و کسب وکارها می توانند از طریق آدرس ایمیل info@chelika.com یا تماس با شماره 02171054054 نسبت به پیگیری درخواست یا ثبت شکایات اقدام کنند.
تعهدات اختصاصی کسب وکارها:
ارائه اطلاعات صحیح در پلتفرم چلیکا و معرفی کالا و خدماتی که به موجب قانون مجاز بوده و امکان ایفای آن بدون هیچگونه کاستی، تأخیر و پیش شرطی در قبال چلیکا و کاربران برای آنها میسر باشد.
اعلام و پرداخت به موقع کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده .
ایفای تعهدات خود در مقابل کلیه کارکنان خویش از جمله پوشش بیمه تأمین اجتماعی.
ارائه به موقع و صحیح، رعایت اصول مشتری مداری و همچنین قوانین و مقررات کشور و چلیکا در معرفی و ارائه کالا یا خدمات .
نظارت دقیق و کامل بر رفتار و عملکرد کارکنان و طرف های تجاری خویش به منظور ایفای تعهدات مطابق کالا یا خدمات معرفی شده و سفارش دریافت شده در چلیکا.
کلیه اسناد، عکس ها، فیلم ها، محتویات و اطلاعاتی که برای کسب وکارها در پنل اختصاصی که توسط چلیکا برای ایشان ایجاد می شود یا توسط چلیکا به هر طریقی اطلاع رسانی عمومی می شود، تحت مالکیت چلیکا بوده مگر اینکه اینگونه موارد توسط کسب وکارها تهیه و ایجاد شده و در اختیار چلیکا قرار گرفته باشد.
رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور و همچنین چلیکا بهویژه در مواردی که احتمال خسارت مادی، جانی و معنوی به کاربران و اعتبار و کارکنان چلیکا می شود. در صورت عدم رعایت جزئی یا کلی موارد موصوف، چلیکا مجاز به لغو دائم یا موقت دسترسی به چلیکا بوده و علاوه بر آن به تشخیص خود نسبت به تعیین خسارات مادی و معنوی وارده به خویش یا دیگر اشخاص اقدام نموده و کسب وکار ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.
کسب وکارهایی که نسبت به ارائه خدمات با وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت یا هرگونه خودرو (سواری، وانت، کامیونت، کامیون، تریلی و…)، قطار، قایق، کشتی، هواپیما و… اقدام می کنند موظف هستند علاوه بر استفاده از راننده و کادر فنی و تجهیزات و وسایل حملونقل مجاز، نسبت به بیمه نمودن ابزار و وسایل حمل و نقل، رانندگان، کارکنان مرتبط و بیمه مسئولیت خویش در مقابل کلیه اشخاص ثالث و همچنین نظارت بر فعالیت آنان مطابق با قوانین و مقررات کشور و چلیکا اقدام کنند.
تعهدات اختصاصی کاربران:
عدم همراه داشتن هرگونه کالا، ابزار، حیوانات و یا اشیایی که مطابق با شرایط مجاز استفاده از خدمات چلیکا نیست.
درج هرگونه سفارش برای بهره مندی از خدمات چلیکا باید صرفاً در مواردی باشد که تصمیم نهایی برای سفارش گذاری گرفته شده باشد زیرا کاربر ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور و چلیکا و پرداخت هزینه های مربوط به سفارش گذاری خواهد بود.
تعهد کلیدی چلیکا: کاربران و کسب وکارها، سرمایه با ارزش و بی بدیل چلیکا هستند، بنابراین شما را مهم ترین شریک و منشأ موفقیت خود برای ارائه خدمات در چلیکا می دانند و با افتخار همه تلاش آنها، برای جلب رضایت حداکثری شما خواهد بود.

معتقدیم پیشرفت مستمر و تأمین منافع ما وقتی رخ خواهد داد که ابتدا، منافع مادی و معنوی شما از مسیر استفاده از خدمات چلیکا، تأمین شده باشد.